Orzech I

ORZECH I – WĘGIEL KAMIENNY, ENERGETYCZNY, TYP 31-33

 

 

ORZECH I

Parametr Symbol j.m. Wartość
Uziarnienie   mm  80 – 40
Wartość opałowa Qri MJ/kg 28 – 31,5
Zawartość popiołu Ar %    3 – 7
Zawartość siarki Srt % 0,2 – 0,6
Zawartość wilgoci Wrt %   3 – 8