Groszek

GROSZEK – WĘGIEL KAMIENNY, ENERGETYCZNY, TYP 31-33

 

 

GROSZEK

Parametr Symbol j.m. Wartość
Uziarnienie   mm  31,5 – 8
Wartość opałowa Qri MJ/kg 28 – 31,5
Zawartość popiołu Ar %    3 – 7
Zawartość siarki Srt % 0,2 – 0,6
Zawartość wilgoci Wrt %   3 – 8